Varför behövs fler mätstationer?

Skriven av
  • Peter Krantz
Publicerad 2018-02-10.

I Sverige sker redan mätningar av luftkvalitet i flera kommuner. Sådana mätningar sker dock oftast på ett fåtal platser. I Stockholm finns t.ex. bara fyra mätstationer i hela innerstaden [1]. Erfarenheter från Tyskland [2] har visat att partikelhalterna kan skilja sig kraftigt åt mellan olika mätpunkter i närheten av varandra. Därför vill vi ha fler mätstationer på platser där många människor rör sig, t.ex. vid skolor, promenadstråk och bostadsområden.

Med bättre underlag blir det lättare att diskutera insatser fär att förbättra luftmiljön.

  1. SLB-analys: Fasta mätstationer i gatunivå
  2. Schripp, Oßwald, 2017, Ambient ultra-fine particle concentration monitoring during a “fine dust alert” event in Stuttgart focusing on high size and time resolution, s 12