Dataåtkomst

Skriven av
 • Hannes Ebner

Det finns flera olika sätt att komma åt all data som skickas till luftdaten.info. Denna sida sammanfattar åtkomst- och licensinformation.

API

Det finns olika åtkomstpunkter, beroende på vilka data man vill komma åt. API:et levererar endast data som är aktuell nu, samt genomsnittsvärden för de senaste 5 minuter, den senaste timmen och de senaste 24 timmar.

Partikelsensorerna brukar ha två olika “value types” i svarsobjekten, value type P1 är PM10 och value type P2 är PM2.5.

Aktuell data (de senaste 5 minuter)

 • Alla sensorer: http://api.luftdaten.info/static/v1/data.json
 • En specifik sensor: http://api.luftdaten.info/v1/sensor/{API-ID}/
 • Alla sensorer som matchar parametrarna: http://api.luftdaten.info/v1/filter/{query}
  • type={sensor type}: sensortyp, om flera typer ska matcha kan en kommaseparerad lista anges, t.ex. type=SDS011,BME280
  • area={lat,lon,distance}: alla sensorer inom en viss radie från en angiven position
  • box={lat1,lon1,lat2,lon2}: alla sensorer inom angiven “bounding box”
  • country={landskod}, alla sensorer i ett visst land, t.ex. country=SE

Genomsnittsdata för olika tidsperioder

 • Genomsnitt för de senaste 5 minuter per sensor
  • Alla sensorer: http://api.luftdaten.info/static/v2/data.json
  • Enbart luftpartiklar: http://api.luftdaten.info/static/v2/data.dust.min.json
  • Enbart temperatur, luftfuktighet och lufttryck: http://api.luftdaten.info/static/v2/data.temp.min.json
 • Genomsnitt för den senaste timmen per sensor
  • Alla sensorer: http://api.luftdaten.info/static/v2/data.1h.json
 • Genomsnitt för de senaste 24 timmar
  • Alla sensorer: http://api.luftdaten.info/static/v2/data.24h.json

Arkiv

Utöver API:et med realtidsdata finns även ett arkiv med CSV-dumpar på http://archive.luftdaten.info. Varje mapp motsvarar en dag och innehåller alla mätningar för samtliga sensorer. Filnamnen är uppbyggda enligt följande mönster: YYYY-MM-DD_<sensor-typ>_sensor_<sensor-id>.csv.

Du kan enkelt ta reda på en sensors ID-nummer genom att klicka på en sensor på kartan, “Sensor ID” visas sedan i informationsfliken till höger:

Hitta sensor ID

Licenser

Licensen för data är Database Contents License (DbCL) v1.0.

Licensen för mjukvaran airrohr-firmware är GNU General Public License (GPL) v3.