Hur kopplar man in andra sensorer?

Skriven av
  • Luftdaten.info
  • Hannes Ebner
Publicerad 2018-02-03.

Mätstationen har stöd för andra sensorer utöver SDS011 och DHT22. Aktuellt finns det stöd för följande:

  • PPD42NS (luftpartiklar, första sensorn som luftdaten.info använde sig av)
  • SDS011, SDS018, SDS021 (luftpartiklar, SDS011 är den aktuella rekommendationen)
  • BMP180/BMP280 (temperatur, lufttryck)
  • BME280 (temperatur, luftfuktighet, lufttryck)
  • DHT22 (temperatur, luftfuktighet)

Se bygginstruktionerna för kopplingsscheman för SDS011 och DHT22.

BMP180, BMP280 och BME280 kopplas in via I2C:

BMx VCC -> Pin 3V3
BMx GND -> Pin GND
BMx SCL -> Pin D4 (GPIO2)
BMx SDA -> Pin D3 (GPIO0)

Du behöver aktivera den nya sensorn i konfigurationen och starta om enheten för att initialisera sensorn.