Dela mätvärden

Skriven av
 • Erik Näsström
 • Torbjörn Söderberg
Publicerad 2018-03-06.

Förutom den statistik som du kan få via kartan på luftdata.se så finns det några andra alternativ:

API

Luftdaten.info har ett eget API där du kan komma åt information från andra sensorer än din egen, följ instruktionerna på vår sida om dataåtkomst.

OpenSenseMap

Du kan dela med dig av datan från din partikelsensor till openSenseMap och se statistik via deras sida. Läs mer under vår FAQ kring openSenseMap.

Home-Assistant

Home-Assistant är en populär plattform för hemautomatisering.
Luftdaten finns som en komponent att installera här: https://home-assistant.io/components/sensor.luftdaten/.
Nedan finns ett exempel för hur det kan se ut i Home-Assistant. Exempel på .yaml kod för denna med medelvärden och kvaliten i text hittar du på https://github.com/Naesstrom/home_assistant/blob/master/sensors/luftdaten.yaml.

Home-Assistant via JSON

Via en medlem i vår Facebook grupp kommer detta förslag, istället för att hämta datan via nätet till Home-Assistant kan du hämta det direkt från sensorns JSON flöde. Skapa följande sensorer för att hämta in luftdatan och temperatur samt luftfuktiget.

sensor:
 - platform: command_line
  name: "Luftdata PM10"
  command: 'curl http://192.168.xx.xx/data.json'
  value_template: "{{ value_json.sensordatavalues[0].value | round(2) }}"
  unit_of_measurement: "µg/m³"
 - platform: command_line
  name: "Luftdata PM2.5"
  command: 'curl http://192.168.xx.xx/data.json'
  value_template: "{{ value_json.sensordatavalues[1].value | round(2) }}"
  unit_of_measurement: "µg/m³"
 - platform: command_line
  name: "Luftdata Temperature DHT22"
  command: 'curl http://192.168.xx.xx/data.json'
  value_template: "{{ value_json.sensordatavalues[2].value | round(1) }}"
  unit_of_measurement: "°C"
 - platform: command_line
  name: "Luftdata Humidity DHT22"
  command: 'curl http://192.168.xx.xx/data.json'
  value_template: "{{ value_json.sensordatavalues[3].value | round(1) }}"
    unit_of_measurement: "%"

Internt som JSON

Du kan även hämta informationen direkt från din sensor som JSON via adressen http://{ip-till-sensorn}/data.json.
IP till din sensor är den som är aktiv i ditt lokala nätverk, inte 192.168.4.1 som användes under den ursprungliga konfigurationen. Denna går t.ex. bra att använda i Node-Red för vidare bearbetning.