Bygg en mätstation

Börja rapportera data

Skriven av
  • Luftdaten.info
  • Hannes Ebner

Vi behöver lite information innan din mätstation blir en del av nätverket och dyker upp på “partikelkartan”.

Gå in på mina.luftdata.se och skapa en användare. Efter du har loggat in kan du registrera din sensor och den borde bli synlig på kartan så fort den har börjat skicka data.

Frågor?

Om du fortfarande har frågor efter att ha läst våra vanliga frågor eller dessa instruktioner så får du gärna ta kontakt med oss via våra kontaktvägar.