Vanliga frågor

Här samlas de vanligaste frågor. Hör av dig om du saknar nåt!


 • Alternativ till avloppsrör

  Om man inte vill använda sig av avloppsrör som skal på sensorn finns det ett antal andra lösningar. 3D utskrifter Lättast är såklart om... Läs mer
 • Andra mikrokontroller

  Som det nämns i Bygg guiden så finns det flera olika versioner av NodeMCU korten och även andra versioner som går att använda. Här följer... Läs mer
 • Dela mätvärden

  Förutom den statistik som du kan få via kartan på luftdata.se så finns det några andra alternativ: API Luftdaten.info har ett eget API... Läs mer
 • Grafana Dashboards

  Nedan hittar du bilder och länkar till några offentliga Grafana Dashboards för att ge dig inspiration. Dalby (SE, Scania) Dalbacka <br... Läs mer
 • Hur kopplar man in andra sensorer?

  Mätstationen har stöd för andra sensorer utöver SDS011 och DHT22. Aktuellt finns det stöd för följande: PPD42NS (luftpartiklar, första sensorn som luftdaten.info använde sig... Läs mer
 • Hur mycket energi och data förbrukar mätstationen?

  Kostnad Hela partikelsensorn drar ungefär 1 watt, om den är på ett helt år så blir det (1W x 24h x 365 dagar) /... Läs mer
 • Hur ändrar jag Wifi-inställningarna efter att jag har flyttat mätstationen?

  Om man flyttar mätstationen till en ny plats som kräver andra Wifi-inställningar behöver man inte oroa sig för hur man kommer åt konfigurationsgränssnitt ifall man... Läs mer
 • Luftdata i Grafana

  Grafana är en plattform för att visualiser och analysera data via diagram och tabeller. För att kunna använda Grafana för att visualisera din data... Läs mer
 • Mäter sensorn rätt?

  I Tyskland har flera utvärderingar gjorts av den sensor, Nova Fitness Co. SDS011, som vanligen används i mätstationen: I en analys av Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart... Läs mer
 • Skicka Luftdata till opensensemap

  Registrera en Luftdata.se partikelsensor på openSenseMap Du kan dela med dig av datan från din partikelsensor till openSenseMap om du följer dom här stegen. … Läs mer
 • Vad är PM2.5 och PM10?

  Ett vanligt mått på partiklar är PM10, som förenklat är massan av partiklar i luften som är mindre än tio mikrometer (µm) i diameter. Partiklar... Läs mer
 • Vad är partikelsensorns livslängd?

  Enligt databladet har SDS011 sensorn en livslängd vid kontinuerlig drift på ungefär 8000 timmar. Mjukvaran vi använder oss av aktiverar bara sensorn i 20 sekunder... Läs mer
 • Varför behövs fler mätstationer?

  I Sverige sker redan mätningar av luftkvalitet i flera kommuner. Sådana mätningar sker dock oftast på ett fåtal platser. I Stockholm finns t.ex. bara fyra... Läs mer