Vanliga frågor

Här samlas de vanligaste frågor. Hör av dig om du saknar nåt!


 • Alternativ till avloppsrör

  Om man inte vill använda sig av avloppsrör som skal på sensorn finns det ett antal andra lösningar. 3D utskrifter Lättast är såklart om... Läs mer
 • Andra mikrokontroller

  Som det nämns i Bygg guiden så finns det flera olika versioner av NodeMCU korten och även andra versioner som går att använda. Här följer... Läs mer
 • Dela mätvärden

  Förutom den statistik som du kan få via kartan på luftdata.se så finns det några andra alternativ: API Luftdaten.info har ett eget API... Läs mer
 • Grafana Dashboards

  Nedan hittar du bilder och länkar till några offentliga Grafana Dashboards för att ge dig inspiration. Dalby (SE, Scania) Dalbacka <br... Läs mer
 • Hur fungerar sensorn egentligen?

  Sensorn bygger på ljusspridning. Partiklar sprider ljus beroende på sin storlek och antal, fler partiklar sprider mer ljus (högre spridd intensitet) färre sprider mindre. Partiklar... Läs mer
 • Hur kopplar man in andra sensorer?

  Mätstationen har stöd för andra sensorer utöver SDS011 och DHT22. Aktuellt finns det stöd för följande: PPD42NS (luftpartiklar, första sensorn som luftdaten.info använde sig... Läs mer
 • Hur mycket energi och data förbrukar mätstationen?

  Kostnad Hela partikelsensorn drar ungefär 1 watt, om den är på ett helt år så blir det (1W x 24h x 365 dagar) /... Läs mer
 • Hur ändrar jag Wifi-inställningarna efter att jag har flyttat mätstationen?

  Om man flyttar mätstationen till en ny plats som kräver andra Wifi-inställningar behöver man inte oroa sig för hur man kommer åt konfigurationsgränssnitt ifall man... Läs mer
 • Luftdata i Grafana

  Grafana är en plattform för att visualiser och analysera data via diagram och tabeller. För att kunna använda Grafana för att visualisera din data... Läs mer
 • Mäter sensorn rätt?

  I Tyskland har flera utvärderingar gjorts av den sensor, Nova Fitness Co. SDS011, som vanligen används i mätstationen: I en analys av Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart... Läs mer
 • Skicka Luftdata till opensensemap

  Registrera en Luftdata.se partikelsensor på openSenseMap Du kan dela med dig av datan från din partikelsensor till openSenseMap om du följer dom här stegen. … Läs mer
 • Vad är PM2.5 och PM10?

  Ett vanligt mått på partiklar är PM10, som förenklat är massan av partiklar i luften som är mindre än tio mikrometer (µm) i diameter. Partiklar... Läs mer
 • Vad är partikelsensorns livslängd?

  Enligt databladet har SDS011 sensorn en livslängd vid kontinuerlig drift på ungefär 8000 timmar. Mjukvaran vi använder oss av aktiverar bara sensorn i 20 sekunder... Läs mer
 • Varför behövs fler mätstationer?

  I Sverige sker redan mätningar av luftkvalitet i flera kommuner. Sådana mätningar sker dock oftast på ett fåtal platser. I Stockholm finns t.ex. bara fyra... Läs mer