Vad är partikelsensorns livslängd?

Skriven av
  • Erik Näsström
Publicerad 2018-02-08.

Enligt databladet har SDS011 sensorn en livslängd vid kontinuerlig drift på ungefär 8000 timmar. Mjukvaran vi använder oss av aktiverar bara sensorn i 20 sekunder i ett intervall på 150 sekunder. Den teoretiska livslängden på sensorn på det här sättet blir ca. 4-5 år istället för strax under 1 år om den hade gått kontinuerligt.