Hur genomför jag högkvalitativa luftkvalitetsmätningar om jag tror att jag har ett problem?

Skriven av
  • Björn Hagström
Publicerad 2020-04-20.

För att kommuner och myndigheter ska agera utifrån mätningar man gjort själv krävs oftast noggranna mätningar som de litar på. För högkvalitativa mätningar skickar man in provresultat till ett lab. IVL tillhandahåller information om hur man går tillväga på diffusivesampling.ivl.se. Dessa mätningar omfattar inte partiklar utan fokuserar på gaser.